SIMUportfolio

Reprezentuje vytvoření inovovaného, propracovaného a dynamického systému, který usnadňuje studentům i vyučujícím orientaci ve výuce a ve svém důsledku zefektivňuje znalosti a dovednosti studentů pro praxi.

Přihlásit se

OSCE

Objektivní strukturované klinické zkoušení (Objective Structured Clinical Examination, OSCE) je dnes zlatým standardem pro zkoušení klinických dovedností, jako jsou komunikace s pacientem, odběr anamnézy, fyzikální vyšetření, provádění některých zákroků, preskripce, hodnocení rentgenových snímků, čtení EKG a mnoha dalších.

iPad
iPhone

Virtuální scénáře

Virtuální scénáře jsou software, simulátor s nízkou věrností, určený pro rozvoj rozhodovacích dovedností. Studenti v malých skupinách prochází virtuálního pacienta uzel po uzlu, diskutují a vybírají vhodný postup, který následně prezentují a obhajují před celou skupinou. Lektor působí jako moderátor diskuze, garantuje správnost a úplnost patofyziologických mechanizmů a doplňuje výstupy o klinické souvislosti. Virtuální pacient umožňuje i samostudium, a tím přípravu na lekci. Každá nesprávná odpověď v algoritmu je proto doplněna vysvětlením, díky kterému student vždy získává okamžitou zpětnou vazbu

Multimédia ve výuce

Elektronické verze pedagogických děl a multimediálních učebních pomůcek pro elektronickou podporu výuky jsou nedílnou součástí výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Významně obohacují běžnou výuku a současně umožňují efektivně využít všech výhod ICT při používání různých didaktických metod ve výuce.

detail
Co je SIMUportfolio?

Zaujalo vás SIMUportfolio?

Přihlásit se